Mazowieckie Dni Techniki

Ogólne

II Mazowieckie Dni Techniki

Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
- zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
- rozwój zainteresowań technicznych,
- zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
- zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych
  i przemysłowych,
- uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
- poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności
  zastosowań technicznych,
- preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
- docenienie zawodu inżyniera i technika,
- budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Tegoroczne Mazowieckie Dni Techniki odbędą się w dniach
10 - 25 października.
Gala podsumowująca II MDT odbędzie się 15 listopada w Domu Technika NOT w Warszawie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i udziału
w II Mazowieckich Dniach Techniki !


Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowieckie Dni Techniki